06:19
19 augustus 2022

Europees Parlement keurt bijzondere commissie rond antiterrorisme goed

Opdracht van de commissie is om de ernst van de terreurdreiging in Europa na te gaan en eventuele gebreken, tekortkomingen en haperingen bij de antiterreurmaatregelen bloot te leggen. Om haar onderzoek te voeren, zal de commissie contacten leggen, bezoeken afleggen en hoorzittingen houden met de instellingen en bevoegde agentschappen van de Europese Unie en met de internationale en nationale instellingen, de nationale parlementen en de regeringen van de lidstaten en derde landen, functionarissen die bij de dagelijkse strijd tegen terrorisme betrokken zijn, zoals wetshandhavingsinstanties, politieautoriteiten, inlichtingendiensten, rechters en magistraten, en vertegenwoordigers van de wetenschappelijke gemeenschap, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld, zoals bijvoorbeeld verenigingen van slachtoffers. Tijdens haar mandaat van 12 maanden, moet de commissie een tussentijds verslag en een eindverslag met vaststellingen en aanbevelingen publiceren.

Lees verder via Europarlement Europa

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.