06:57
24 mei 2022

Ervaringen met rampenbestrijding internationaal gedeeld

Ervaringen met rampenbestrijding internationaal gedeeld

Tijdens een VN-bijeenkomst in Surabaya deelde VNG-voorzitter Jan van Zanen de Nederlandse ervaringen met rampenbestrijding  over de rol van gemeenten bij de vermindering van risico’s door rampen. De bijeenkomst werd gehouden door de UN Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR).

De bijeenkomst was onderdeel van de derde sessie onderhandelingen voor Habitat III op 27 juli. Van Zanen had zitting in een panel met burgemeester Sally A. Lee van Sorsogon (Filippijnen), gemeentesecretaris Ir. Bahagia van Banda Aceh (Indonesië)  en UNISDR-vertegenwoordiger Ana Thorlund.

Deltaprogramma

Nederland heeft uiteraard vooral ervaring met waterrampen, het nationale Deltaprogramma voor preventie is dan ook een interessant voorbeeld voor het buitenland. De gemeentesecretaris van Banda Aceh vertelde bijvoorbeeld over zijn goede relaties met de gemeente Apeldoorn.

Verschillende rollen

De bijeenkomst besteedde aandacht aan de bestuurlijke ervaringen met het voorkomen van rampen, het voorbereiden op rampen en het reageren op een ramp. Daarbij bleek vooral interesse voor de rol van inwoners, de wetenschap en het bedrijfsleven, en voor de besluitvorming door gemeenten tijdens een ramp. Een serious game waarmee betrokken bestuurders hun rol tijdens een ramp kunnen oefenen, trok veel belangstelling.

Meer informatie

De UNISDR host een platform waar gemeenten internationaal hun ervaringen op dit thema verder kunnen delen:

​Zie ook

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.