04:37
28 september 2022

Ervaren spanningen in de samenleving tussen bevolkingsgroepen

Ervaren spanningen in de samenleving tussen bevolkingsgroepen
Ervaren spanningen tussen bevolkingsgroepen in de samenleving en in de eigen omgeving zijn vastgesteld in het onderzoek Belevingen 2016.
In het jaarlijkse onderzoek Belevingen is in 2016 aandacht geschonken aan veiligheid, waaronder ook spanningen tussen bevolkingsgroepen. Nagegaan is in welke mate de bevolking van mening is dat er spanningen zijn in de samenleving tussen religieuze groepen, mensen met en zonder immigratieachtergrond, jongeren en ouderen, laag- en hoogopgeleiden, en armen en rijken. Tevens is gevraagd naar de eigen ervaringen daarmee in de directe omgeving. De informatie is verzameld onder zo’n 3500 personen van 18 jaar of ouder.
Lees verder via het CBS – Bevolkingstrends – Ervaren spanningen in de samenleving

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.