03:02
06 december 2022

Expired: Ernstig gevaar, de Wet Bibob – Een juridisch-empirisch onderzoek naar aard, doel en toepassing van de Wet Bibob

Vanaf het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw ontstond in Nederland – naar aanleiding van ervaringen in New York – de gedachte dat de georganiseerde misdaad niet uitsluitend diende te worden bestreden door middel van de inzet van het strafrecht, maar dat deze gepaard moet gaan met een preventieve bestuursrechtelijke aanpak. Dit wordt de ‘dubbelstrategie’ genoemd; het bestuursrecht is complementair aan de strafrechtelijke aanpak. In het begin van de jaren negentig postvatte de gedachte dat het mogelijk zou moeten zijn om vergunningen en subsidies te kunnen weigeren of intrekken ter voorkoming van de bevordering van de georganiseerde misdaad. Michiels en Struiksma toonden in een publicatie getiteld ‘Gewapend bestuursrecht’ uit 1994 aan dat dergelijke wetgeving afwezig was. Met de inwerkingtreding van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob) in 2003 veranderde dit. Deze wet kan worden beschouwd als controversieel, omdat op grond van de aanwezigheid van (strafrechtelijke) antecedenten beschikkingen kunnen worden geweigerd of ingetrokken. Betekent de toepassing van deze wet feitelijk ‘eens een dief, altijd een dief’? Wat is de afbakening van deze bestuursrechtelijke wet met ‘het’ strafrecht? Welke vormen van misdaad worden in de praktijk aangepakt? Dergelijke vragen staan centraal in dit proefschrift en worden geanalyseerd vanuit een strafrechtelijk, bestuursrechtelijk en criminologisch perspectief.

Lees verder via Universiteit Tilburg – Ernstig gevaar

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.