04:45
14 augustus 2022

Eindverslag evaluatieonderzoek en proeftuinen Kwaliteit van de Samenleving

Na anderhalf jaar maken we de balans op van het innovatieprogramma Kwaliteit van de Samenleving. Kennisinstituten Nivel, Movisie en het Verwey-Jonker Instituut presenteren de evaluaties van het integrale programma en de 43 proeftuinen. Binnen het programma hebben gemeenten, organisaties en inwoners in Zuid-Holland met elkaar gewerkt aan een vernieuwingsbeweging in het sociaal domein. Van werken vóór mensen naar werken mét mensen. In 43 proeftuinen is geëxperimenteerd met nieuwe oplossingen voor uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken op het gebied van participatie, preventie, jeugd, langer thuis en integraal samenwerken. JSO heeft hierbij de rol vervuld van verbinder, inspirator, aanjager en coördinator. De evaluatie van het programma Kwaliteit van de Samenleving is uitgevoerd door de kennisinstituten NivelMovisie en het Verwey-Jonker Instituut. Nivel onderzocht de bestuurlijke evaluatie en bestuurlijke betrokkenheid. Movisie heeft de procesevaluatie naar de uitvoering van de proeftuinen op zich genomen. Het Verwey-Jonker Instituut heeft de effecten van de proeftuinen op de eindgebruiker, de inwoners, in kaart gebracht. Deze evaluatie heeft geresulteerd in een gezamenlijk eindrapport en drie deelrapporten. Daarnaast is er een eindverslag van elk van de 43 proeftuinen.

Lees verder via JSO

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.