03:37
29 november 2023

Effectieve Respijtzorg Stappenplan voor gemeenten

Effectieve Respijtzorg Stappenplan voor gemeenten

Hoe kunt u ervoor zorgen dat mantelzorgers in uw gemeente regelmatig een adempauze krijgen en weer even op kunnen laden? Aan de hand van vijf stappen beschrijven wij hoe u als gemeente, samen met cliënten, mantelzorgers én lokale samenwerkingspartners kunt werken aan effectieve respijtzorg.

Daarnaast vindt u in deze publicatie:

  • Tools die u helpen bij: het vinden van mantelzorgers, het in kaart brengen van het respijtzorgaanbod en het meten van de effectiviteit van het beleid rond respijtzorg.
  • Praktijkvoorbeelden: welke vormen van respijtzorg zijn er en hoe kunnen die er in de praktijk uitzien? Ter inspiratie vindt u meer dan vijftien praktijkvoorbeelden.
  • Wat werkt: aan de hand van de Piramide respijtzorg krijgt u inzicht in wat werkt bij respijtzorg.
  • Wet- en regelgeving: respijtzorg valt onder verschillende wetten en regelingen, en heeft verschillende namen. U leest in dit deel alles over het wettelijk kader voor respijtzorg.

Lees verder via Movisie – Effectieve Respijtzorg Stappenplan voor gemeenten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *