04:23
09 juli 2020

Effect toezicht en handhaving Gelderland onduidelijk

Effect toezicht en handhaving Gelderland onduidelijk

Het is niet duidelijk of de vergunningverlening, de handhaving en het toezicht van Gelderland bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Oost-Nederland. Verder is het naleefgedrag van bedrijven in de hoogste risicocategorieën al jaren onder de norm, maar volgens Gedeputeerde Staten is de doelstelling te streng.

Veiligere leefomgeving
De provincie is verantwoordelijk voor vergunningverlening, toezicht en handhaving met betrekking tot bedrijven als mestvergisters en afvalverwerkers, die een grote impact kunnen hebben op de omgeving en het milieu. Deze VTH-taken moeten leiden tot een veiligere leefomgeving. Volgens de rekenkamer is de manier waarop Gelderland deze verantwoordelijkheid uitwerk in concrete doelen te beperkt.

Lees verder via binnenlandsbestuur.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *