03:16
30 juni 2022

Eerste voortgangsrapportage aanpak wachttijden jeugdzorg

Eerste voortgangsrapportage aanpak wachttijden jeugdzorg

Vandaag is de eerste voortgangsrapportage van het team Aanpak Wachttijden aangeboden aan de Tweede Kamer. In de rapportage staat beschreven waaraan in 2021 gewerkt is binnen de aanpak van wachttijden in de jeugdzorg.

Er is bijvoorbeeld gestart met de ontwikkeling van een regionaal dashboard op basis van berichten die tussen aanbieders en gemeenten wordt uitgewisseld en er worden universele lessen opgedaan in de pilotregio’s. De rapportage geeft ook inzicht in de specifieke ondersteuning die aan de pilotregio’s is geboden.

Geld voor aanpak wachttijden jeugdzorg
Vorig jaar heeft de VNG met het ministerie van VWS afspraken gemaakt over incidentele middelen voor Jeugd, € 255 miljoen is bedoeld voor de aanpak van wachttijden in de (gespecialiseerde) jeugdzorg. Het terugbrengen van wachttijden is een taai onderwerp waar we hard op inzetten. Het biedt ook aanknopingspunten om passende zorg voor jeugdigen structureel eerder beschikbaar te hebben.

Lees verder via vng.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.