11:39
18 augustus 2022

Eerste Kamer kritisch over nieuw bouwtoezicht

Eerste Kamer kritisch over nieuw bouwtoezicht

Niet alleen de Omgevingswet, ook de nieuwe wetgeving voor het bouwtoezicht krijgt stevige kritiek van de Eerste Kamer. De financiële compensatie voor gemeenten is karig, en de schaarste aan private kwaliteitsborgers zal hun tarieven opdrijven.

Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wil het Rijk het bouwtoezicht privatiseren, om de bouwkwaliteit te verbeteren. De technische toets en de controle op bouwprojecten gaat over naar onafhankelijke, gecertificeerde kwaliteitsborgers. Wel blijven gemeenten als bevoegd gezag verantwoordelijk.

In april kwamen bij het uitstel van de Omgevingswet tal van obstakels voor het nieuwe toezichtstelsel in de bouw naar voren.

Lees verder via gemeente.nu

Meer leren over Next Level toezicht in de praktijk? Kom naar de HCB Seminarreeks Toezicht in Transitie 2022 met nog seminars op 17 juni en op 7 juli met Theodor Kockelkoren (Sodm), prof. dr. Muel Kaptein (Erasmus Universiteit) en Paul van Dijk, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.