05:03
26 mei 2022

Eerdere delictlocatie aanlokkelijk doelwit voor criminelen

Criminelen slaan vaak toe in buurten waar ze eerder actief waren. Zelfs als ze er al eens tegen de lamp liepen. Ook buurten in de nabijheid lopen een verhoogd risico om bezocht te worden door dezelfde criminelen. Dat concluderen onderzoekers van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en University College London.

Waar criminelen delicten plegen, is een belangrijk onderwerp in de criminologie. Kennis daarover kan helpen toekomstige misdrijven te voorkómen of op te helderen. Het is bekend dat mensen delicten vaak plegen in hun eigen buurt en in buurten waar ze eerder gewoond hebben. Of zij ook opnieuw delicten plegen in buurten waar ze dat eerder deden, was tot voor kort niet onderzocht. Wel blijken huizen waarin is ingebroken vaak na korte tijd opnieuw bezocht te worden door inbrekers. En ook de omringende woningen hebben in die periode een groter inbraakrisico. Er zijn wel aanwijzingen dat het daarbij vaak om dezelfde daders gaat, maar het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat de inbreker anderen getipt heeft.
Lees verder via

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.