03:15
05 oktober 2022

Eens een dief, altijd een dief? Een verkenning rond het meten van de effectiviteit van de Verklaring Omtrent het Gedrag

Dit onderzoek betreft een verkenning van de mogelijkheden om de effectiviteit van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te meten. De onderzoekers doen dit langs drie sporen: theoretisch, empirisch en evaluatief. In de eerste plaats worden in het onderzoek de mechanismen van het VOG-screeningsinstrument onderzocht op mogelijke werkzaamheid. Dit gebeurt door een reconstructie van de beleidstheorie achter de VOG en een beschrijving van het beleidskader. Daarnaast is de feitelijke uitvoering van de VOG-screening onderzocht. En tot slot, is onderzocht, of een meting van de effectiviteit van VOG-screening uitvoerbaar is, en op welke wijze deze meting vorm zou kunnen krijgen.

Op basis van deze wensen is de volgende probleemstelling geformuleerd:

Op welke wijze draagt de VOG Natuurlijke Personen – in theorie – bij aan de integriteit van kwetsbare sectoren in de Nederlandse samenleving? En, hoe kan dit empirisch worden getoetst?

Lees verder via WODC – Eens een dief, altijd een dief?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.