08:55
05 februari 2023

Een tweede jeugd voor vakantieparken: de taaiheid van transformatie

Een tweede jeugd voor vakantieparken: de taaiheid van transformatie

Het transformeren van gebieden behoort waarschijnlijk tot de meest complexe opgaven in het ruimtelijk domein. Dat geldt zeker ook bij vakantieparken. Op veel plekken wordt gestoeid met de revitalisering van bestaande parken, zowel ruimtelijk als sociaal een ingewikkeld vraagstuk. Rob van den Hazel brengt de ervaringen op de Veluwe in beeld.

Overal in Nederland zijn transformaties noodzakelijk om onze schaarse ruimte opnieuw te verdelen en plek te vinden voor belangrijke maatschappelijke opgaven: ruimte voor huizen, voor natuur, voor duurzame bedrijvigheid, voor hernieuwbare energie. Ook vakantieparken kunnen daaraan hun bijdrage leveren.

Elf gemeenten op de Veluwe, de provincie Gelderland en veel andere partijen hebben een gezamenlijke aanpak ontwikkeld voor de revitalisering van de vakantieparken in het gebied. Deze samenwerking, het programma Vitale Vakantieparken, heeft een integrale aanpak opgeleverd om de verschillende vraagstukken aan te pakken die spelen op en rond de meer dan 500 plekken met de bestemming verblijfsrecreatie op de Veluwe (met ruim 30.000 huisjes, chalets en stacaravans).

Lees verder via gebiedsontwikkeling.nu

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *