03:36
25 juli 2021

Een realistischer veiligheidsbeleid vergt beter luisteren naar verschillende bewoners

Een realistischer veiligheidsbeleid vergt beter luisteren naar verschillende bewoners

In een Rotterdamse en een Antwerpse ‘moeilijke’ wijk ervaren de bewoners meer veiligheid dan de cijfers en de enquêtes laten zien, maar ze voelen zich tegelijkertijd weinig betrokken bij het lokale veiligheidsbeleid. Dit blijkt uit onderzoek van Tom de Leeuw. Het is realistischer meer gezichtspunten mee te nemen in het lokale veiligheidsbeleid.

Beleidsmakers benaderen beleving van veiligheid nog steeds grotendeels op te algemene wijze. Veiligheidssurveys en veiligheidsmonitors zijn de meetinstrumenten waarmee de lokale overheid veiligheid al jaren in beeld brengt, op lokaal, nationaal en Europees niveau. Hoewel er beleidsmatig handvatten nodig zijn om op veiligheid te kunnen sturen, laten discrepanties tussen geregistreerde veiligheidscijfers en gerapporteerde veiligheidsbeleving zien dat de beleving en betekenisgeving van veiligheid zich niet zomaar laten vangen.

Zo blijkt uit recent CBS onderzoek dat de landelijke criminaliteitscijfers blijven dalen. De Volkskrant bracht dit nieuws zo: ‘We kunnen het maar moeilijk geloven maar Nederland wordt toch echt steeds veiliger’. Cijfers en beleving van criminaliteit lopen vaak niet synchroon.

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

drie × 4 =