08:39
25 februari 2024

Een leven lang leren, meer dan een holle kreet!

‘Waarom heb jij eigenlijk het Haags Congres Bureau opgericht, Elwin? ‘

Goede vraag om de week mee te beginnen!

Sinds twee weken versterken twee afstudeerders van de hogeschool Leiden het Haags Congres Bureau. Zij doen onderzoek naar onze doelgroepen en onze marketing. Het doel is om nog scherper in kaart te brengen aan welke kennis en informatie onze (potentiele) klanten behoefte hebben en hoe hen op een zo plezierig mogelijke manier te informeren over onze seminars, colleges en congressen.

Het is geweldig leerzaam om alles wat je als ondernemer ooit hebt besloten en bedacht, weer eens kritisch onder de loep te nemen. Het in huis halen van afstudeerders of stagiaires is daarvoor een prima mogelijkheid. De complexiteit van de samenleving neemt toe. Verhoudingen in de economie en organisaties veranderen en de levensduur van onze kennis wordt alsmaar korter. Daarom is het van belang het ‘leven lang leren’-principe overal en altijd in de praktijk te brengen.

Dus krijg ik op maandagmorgen na mijn eerste slok koffie bovenstaande, toch vrij existentiële, vraag toegeworpen. Het Haags Congres Bureau is opgericht omdat:

  • Maatschappelijke thema’s mij aan het hart gaan. Ik probeer iets bij te dragen aan de ontwikkeling van mensen en organisaties die werkzaam zijn op de terreinen zorg, veiligheid, toezicht en recht & bestuur.
  • Ik vind dat er in maatschappelijke en overheidsorganisaties al heel veel goed gaat, maar ook nog wel zaken beter kunnen. Daar help ik hen graag bij.
  • Ik live-bijeenkomsten, misschien wel juist in deze ‘online’ tijd, zie als het middel om de hiervoor benodigde kennis en informatie vanuit praktijk en wetenschap met elkaar te delen. Zo vermenigvuldigen we kennisdeling.

En daarom maken wij bijeenkomsten die er toe doen. Bijeenkomsten op mooie locaties met de beste sprekers uit wetenschap, praktijk en advies. Een plezier om aan deel te nemen.

Doordat je jezelf, al dan niet met hulp van ‘buiten’ deze vragen regelmatig stelt, dwing je jezelf een aantal aannames en uitgangspunten, misschien zelfs wel ‘dwingende denk- en gedragspatronen’ te analyseren en op waarde te toetsen. Juist nu de omgeving zo snel verandert, is dit noodzakelijker dan ooit tevoren.

Het is dus de hoogste tijd dat we overal en iedereen stimuleren om zich voortdurend te blijven ontwikkelen, nieuwe inzichten op te doen en bestaande aannames te blijven uitdagen. Slechts op die manier kunnen we ‘waarde’ toevoegen aan de maatschappij en waardevol zijn voor elkaar.

De afstudeerstages zijn voor mij nu al geslaagd!

 

Elwin Veldhuis

Haags Congres Bureau

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *