03:26
24 juli 2021

Een impressie van College 2 in de reeks ‘Veiligheid, recht en Bestuur’

Een impressie van College 2 in de reeks ‘Veiligheid, recht en Bestuur’

Op 7 maart 2018 verzorgde Dr. Elke Devroe het 2e college in de collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur’ georganiseerd door het Haags Congres Bureau. Het college vond plaats bij het ‘Koninklijk Instituut Van Ingenieurs’ in Den Haag.

Dr. Elke Devroe (criminologe) is universitair hoofddocent bij het Institute of Security and Global Affairs, Universiteit Leiden. Haar joint PHD ‘A swelling culture of control’ (VU Amsterdam – Universiteit Gent) toetst het theoretisch raamwerk van D. Garlands ‘A culture of control’ (2001) met de aanpak van kleine criminaliteit en overlast in de continentale setting van Nederland en België werd uitgegeven bij Maklu (2012). Ze publiceerde vooral over dispositieven van sociale controle in grootstedelijke internationale context en over publieke politie. Ze bouwde afdelingen ‘Research and Development’ uit binnen zowel de Ministeries Binnenlandse Zaken als Justitie in Brussel.

De mensen die zich hadden ingeschreven voor het college kwamen uit heel Nederland. Veel deelnemers hadden een functie in een gemeente, maar er was ook iemand aanwezig van de Nationale Politie. Het was een leuke groep, waarbij iedereen aandachtig luisterde.

In het 1e gedeelte van het college van Dr. Elke Devroe stonden vooral de regimes en de veiligheid in een stad centraal aan de hand van haar boek: Devroe, E., Edwards, A & Ponsaers, P. (2017) Policing European Metropolises. The Politics of Security in City-Regions , London and New York: Routledge. Er werd bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen 4 belangrijke regimes namelijk:

  • Maintenance regime, een regime dat niet gericht is op verandering maar op het behoud van de status quo.
  • Developmental regime, een regime dat juist wel gericht is op verandering.
  • Reformist regime, een regime dat gericht is op de herstelbemiddeling tussen dader en slachtoffer.
  • Transformative regime, een regime dat gericht is op het terugdringen van criminaliteit en overlast door ‘’non security’’ policies.

Hier werd nog dieper op ingegaan door Dr. Elke Devroe. Er werd gekeken naar verschillende steden in Duitsland, Frankrijk, België en Nederland. Er werden ook vragen gesteld als:

  • Welke prioriteiten staan op de beleidsagenda van deze steden?
  • Welke maatregelen worden voorgesteld?
  • Is er convergence/divergence tussen de steden en waarom?

Dr. Elke Devroe wist met een informatieve presentatie alles zeer goed uit te leggen.

In het 2e gedeelte van het college werd het tijd om de theorie in praktijk te brengen. De opdracht was om in tweetallen beleidsmaatregelen te typeren aan de hand van de innovatieve  “diagnostic toolbox” uit het boek. Deze toolbox werd ontworpen met behulp van criminologische en politicologische theorieën en geeft alle mogelijke beleidsmaatregelen een plaats in 5 verschillende “regimes”.

De kracht van de toolbox zit hem vooral in het bespreekbaar maken en met elkaar komen tot een evenwichtige mix bij het formuleren van beleid en uitvoering. De deelnemers kwamen met goed doordachte voorbeelden en zelfs mevrouw Devroe was onder de indruk. De interactie in de groep zorgde voor interessante discussies.

Uitspraak Dr. Elke Devroe:

‘’Eenzelfde veiligheidsconcept kent in allerlei steden verschillende betekenissen, waardoor begripsverwarring ontstaat’’

Verder ervoeren de deelnemers het college als zeer leerzaam en leuk. We kregen veel positieve reacties.

Aan het einde van het college werden er nog heldere conclusies gegeven door Dr. Elke Devroe:

  • Belangrijke rol van de burgemeester (en van de coalitie waarvan hij onderdeel uitmaakt) bij het bepalen van het beleid
  • Beleid steeds meer gestoeld op risico-management (incl. pragmatische, situationele benaderingen; terugdringen van gelegenheden om criminaliteit te plegen)
  • Wel prioriteren van sociale en economische beleidsantwoorden in een breed beleid van ‘stedelijke veiligheid’

Micah van Leeuwen
Stagiair Haags Congres Bureau

In hun boek Policing European Metropolises vergelijken criminologen Dr. Elke Devroe (universiteit Leiden), Adam Edwards (universiteit Cardiff en Paul Ponsaers (UGent) de agendasetting  in 22 Europese steden, van Antwerpen en Brussel tot Londen en Parijs.

Hier kunt u het boek van Dr. Elke Devroe bestellen: https://www.routledge.com/Policing-European-Metropolises-The-Politics-of-Security-in-City-Regions/Devroe-Edwards-Ponsaers/p/book/9781138951556

De collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur’ van het Haags Congres Bureau gaat 28 maart weer verder met als spreker Prof. Dr. Ira Helsloot.

Kijk voor meer informatie over de collegereeks op haagscongresbureau.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

9 + twee =