03:15
08 december 2022

Een gedragen definitie van uitgaansgeweld

In opdracht van het Landelijk programma Aanpak geweld (LpAg) van de Nationale Politie heeft DSP-groep een definitie van uitgaansgeweld opgesteld. Onderdeel van onze opdracht was dat deze definitie gedragen moest worden door alle eenheden en door partners (ministerie van V&J, gemeenten, OM) en ook operationeel toepasbaar moest zijn. Dat laatste houdt in dat aan de hand van de definitie de juiste informatie uit de politiesystemen gehaald kan worden .

Aanpak geweld
Het belangrijkste doel van het LpAg is het ontwikkelen van een slagvaardige integrale aanpak van geweld in Nederland. In eerste instantie is een landelijke definitie van geweld vastgesteld. Deze luidt als volgt: “Geweld is een verbale, fysieke en/of seksuele handeling gericht tegen mens of dier en tegen de wil van het slachtoffer, waardoor lichamelijk en/of psychisch letsel kan ontstaan dan wel de integriteit van een persoon kan worden geschonden”.
De definitie van uitgaansgeweld valt hiërarchisch onder deze definitie en kan zodoende geen elementen omvatten die buiten de definitie van geweld vallen.

Onderzoeksproces
Om tot een definitie van uitgaansgeweld te komen onderzochten we literatuur over dit fenomeen, hielden we interviews met medewerkers van de politie op uitvoerend en strategisch niveau en toetsten we de voorlopige definitie in het bedrijfsprocessensysteem van de politie op de bruikbaarheid. Tijdens het onderzoek hielden we twee expertsessies (politie, gemeenten, hetCCV, ministerie van V&J en OM).

Definitie uitgaansgeweld
Dit proces leverde het volgende resultaat op:
Uitgaansgeweld is niet gelegitimeerd, expressief geweld – niet zijnde huiselijk geweld – in een uitgaansgebied of op de wegen naar dit gebied, bestaande uit een verbale, fysieke en/of seksuele handeling gericht tegen personen. Sinds begin 2014 gebruikt de Nationale Politie deze definitie voor het in kaart brengen van het fenomeen uitgaansgeweld.

Lees verder via DSP-groep – Uitgaansgeweld Een landelijke definitie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.