01:17
30 mei 2024

Een fysiek veilig Nederland, met regionale verschillen

De crisis- en risicobeheersing in Nederland is in ontwikkeling. Zowel de aard als de omvang van risico’s en dreigingen veranderen. In verschillende Europese landen deden zich het afgelopen jaar aanslagen voor en ook voor Nederland is dit niet ondenkbaar. Moeten we als bestuurders direct vrezen voor de veiligheid van onze burgers? Nee, hoewel alertheid natuurlijk van belang is. Moeten we ons voorbereiden op een dergelijke situatie? Ja. Gezamenlijk. Als veiligheidsregio’s met elkaar, met het Rijk en met crisispartners. Gezamenlijk verlenen we hulp en proberen we maatschappelijke onrust te voorkomen. Lokaal, regionaal en landelijk. In Nederland is terrorisme een reëel risico. Dit onderschreef Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV), tijdens de vergadering van het Veiligheidsberaad op 27 mei 2016. Zowel de NCTV als het Veiligheidsberaad zijn het erover eens dat we samen – ook bestuurlijk – moeten zorgen dat de maatschappij voldoende veerkracht heeft en behoudt. Veiligheidsregio’s hebben hier een betekenisvolle rol in. De handreiking Terrorismegevolgbestrijding, een initiatief van de NCTV, biedt handvatten. Veel veiligheidsregio’s zijn reeds bezig met de uitwerking en toepassing hiervan. Belangrijk aandachtspunt hierbij is volgens het Veiligheidsberaad de rolverdeling tussen lokaal, regionaal en nationaal niveau. Een aanslag is een incident met nationale impact, maar lokaal dient de maatschappelijke onrust voorkomen of beperkt te worden. Een belangrijke rol die weggelegd is voor de burgemeester. Het Veiligheidsberaad heeft de NCTV daarom verzocht het thema en de handreiking goed onder de aandacht te brengen bij alle gemeenten in Nederland, hoe klein ook. Niet alleen terrorisme is een actueel onderwerp waar het Veiligheidsberaad aandacht voor heeft. Zo is op 27 mei 2016 ook het thema ‘verminderd zelfredzamen’ toegevoegd aan de Strategische Agenda. Brandveiligheid in relatie tot vergrijzing heeft al enige tijd de aandacht binnen de veiligheidsregio’s, maar deze groep mensen kent meer risico’s. Daarom heeft het Veiligheidsberaad de Raad Directeuren Veiligheidsregio gevraagd om in beeld te brengen wat de veiligheidsregio’s op dit terrein al doen en waar eventuele knelpunten zitten. Zo kunnen we ons voorbereiden op een groot maatschappelijk vraagstuk, met ruimte voor regionaal maatwerk. Ruimte voor regionaal maatwerk is van essentieel belang voor veiligheidsregio’s. Het maakt de besluitvorming over landelijke thema’s in het Veiligheidsberaad niet altijd makkelijker, maar is onmisbaar vanwege het verlengd lokaal bestuur. Regionale verschillen in implementatie en uitvoering van landelijke afspraken zijn geen probleem zolang je gezamenlijke doelen nastreeft. Des te trotser maakt het mij op het feit dat we met alle voorzitters in staat zijn om landelijke prioriteiten te bepalen, onder andere vastgelegd in de Strategische Agenda, en ons daaraan te committeren. Gezamenlijk werken we aan een fysiek veilig Nederland, iedere regio op een eigen manier.

Geke Faber is voorzitter van het Veiligheidsberaad

Bron: Veiligheidsberaad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *