06:33
28 juni 2022

Expired: Een ander geluid – Reclassering en Recidive

Ook al is het herfst en inmiddels bijna winter, er hangt toch een ‘nieuwe lente’ in de lucht.  Ik bedoel daarmee dat er naar mijn gevoel een brede beweging gaande is, die op zoek is naar (alternatieve) sancties die enerzijds recht doen aan de belangen en gevoelens van het slachtoffer en anderzijds effectief zijn bij het voorkomen van recidive.

En dan bracht de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (de RSJ) onlangs ook nog een rapport uit wat dit beeld versterkt: ‘Visie op strafrechtelijke sanctietoepassing: versterken van samenhang, betrokkenheid en vertrouwen’.

De RSJ, een belangrijk adviesorgaan van de regering, concludeert in haar rapport dat gevangenisstraf vaak niet effectief is. Uit nationaal en internationaal onderzoek blijkt dat sancties met een sterke behandel- of begeleidingscomponent vanuit het oogpunt van het verminderen van recidive effectiever zijn dan repressieve sancties zoals een ‘kale’ vrijheidsstraf. De raad pleit onder meer voor sancties met perspectief, waaronder het voorstel om de duur en de intensiteit van taakstraffen, al dan niet in combinatie met elektronische controle, te verruimen.

Een heel ander geluid dan jaren geleden toen naar aanleiding van een uitzending van Zembla de wet is aangepast en de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen zijn beperkt.

De vraag is nu natuurlijk: wat gaat dit of een volgend kabinet met de aanbevelingen uit het rapport doen? Voor die ‘nieuwe lente’ is namelijk wel politiek én maatschappelijk draagvlak noodzakelijk.

Ik ben voorzichtig optimistisch en het eens met Leo de Wit, voorzitter van de RSJ, die in NRC Next stelt dat “de tijd er rijp voor is”.

Bron: Reclassering.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.