03:53
05 december 2023

Een agent die niet van wijken weet…..column door Bennie Beuvink

Een agent die niet van wijken weet…..column door Bennie Beuvink

Een agent die niet van wijken weet…is dat een agent die er al is en niet van wijken weet?

We horen vaak geluiden dat de wijkagent daar niet is en gemist wordt.

Ook horen we dat de wijkagent het middel is tegen veel problemen. In de huidige tijd van gemeenteraadsverkiezingen krijg ik vaak vragen over de aanwezigheid van de wijkagent.

Ik vind natuurlijk dat de wijkagent in zijn gebied moet zijn. Dat is geen hogere wiskunde. Dat betekent gebiedsgebonden. Dat is 1 van de letters van “GebiedsGebondenPolitie “.

Op papier klopt dat redelijk, onderwijs en sollicitatieprocedures lopen ook in de pas. De volgende stap is dat de wijkagent probleemgericht gaat werken.

Je bekijkt eerst of het een probleem. Dan de analyse en vervolgens aanpakken en bijstellen als dat nodig is. Daar is aanwezigheid van de wijkagent voor nodig.

Dat kan niet als de wijkagent “ noodhulp” dient te verlenen. De politie zorgt ervoor dat als er nood is ( vaak 112 meldingen) we binnen 15 minuten ter plaatse zijn. Bij ernstige zaken is het de politie die opschaalt en andere hulpdiensten erbij roept. Door de wijkagent in deze auto te plaatsen is hij of zij verantwoordelijk voor een groter gebied. Komt de wijkagent tijdens noodhulp een zware aanrijding tegen dan dient de aanrijding de volgende dagen afgehandeld te worden. Tevens het contact met betrokkenen onderhouden en dan gaat het vaak mis. Het is niet alleen de noodhulp maar ook het werk dat daaruit voortvloeit. Intussen proberen mensen in het gebied hun wijkagent te spreken. Ik heb vaak gezien dat de wijkagent dan in de uren dat het minder druk is of thuis, wijkzaken afhandelt. Veel wordt afgehandeld via telefoon of mail. Soms vindt een korte doorverwijzing plaats. Door niet in gesprek te gaan mis je ook andere informatie die vaak gedeeld wordt doordat de wijkpolitie langs komt.

In mijn tijd als wijkagent had de wijkraad voorzitter Gerrit Ansink een vaste mening over de aanwezigheid van de wijkagent. De mensen zelf moeten handhaven. Op elkaar letten, afspraken maken en nakomen, elkaar groeten en rommel opruimen en dan instanties de broek opbinden als ze er niet zijn als het nodig is. Hij hield een presentielijst bij en die werd gestuurd naar de wethouder, mijn chef en anderen. Ze maakten zelf het verslag en bewaakten de voortgang. Ze werden de belangrijkste gesprekspartner voor de gemeente en hun vergaderingen groeiden uit tot een groot vast aantal trouwe bezoekers en de plaatselijke pers kwam trouw omdat er altijd iets was om in de krant te zetten. Dit zijn enkele zinnen maar was in de werkelijkheid jaren werk. Het is pas veilig als de buurt ermee kan omgaan. Maar de wijkagent moest daar wel bij zijn om het te bekrachtigen.

En nu terug bij probleemgericht werken en de aanwezigheid van de wijkagent in zijn wijk. Probleemgericht werken betekent dat je de achtergronden te weten komt. Waarom is het een probleem en waar wordt het door veroorzaakt? Als je wijkproblemen gezamenlijk onderzoekt dan ben je samen op weg naar de oplossing. Het lost langzaam op bij elke stap.

Mijn voorstel; laten we dit met elkaar gaan doen.

Verder vind ik dat de ondersteuning bij de wijkagent dient te zijn en niet zoals vroeger rond de leiding. Hoe dichter bij de wijk, hoe beter de informatie verklaard kan worden. Over problemen moet je niet praten maar aanpakken. Ik hoop dat de verkiezingen die nu weer op gang komen niet alleen gaan over waar de wijkagent is maar hoe we gezamenlijk de problemen gaan aanpakken.

Bennie Beuvink

Leren en reflecteren als burgemeester, wethouder, hoofd van politie, officier van justitie of hoofd OOV op veiligheidsthema’s als mensenhandel, cybercime, maatschappelijke onrust en ondermijning? Kom vanaf 9 februari 2023 naar de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur – Burgers, bedrijven en veiligheid’ in Den Haag georganiseerd door het Haags Congres Bureau. Met oa prof. dr. Bob Hoogenboom, prof. dr. Jon Schilder en prof. dr. Janine Janssen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *