02:02
24 mei 2022

Duizenden kinderen zitten ‘volstrekt onnodig’ thuis – Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op onderwijs. In 2015 waren er 72.732 jongeren die spijbelden. Zodra een leerling regelmatig of langdurig verzuimt, is dit een reden tot zorg. Schoolverzuim remt de ontwikkeling van kinderen. Dit is een serieus risico dat vraagt om een alerte en adequate aanpak. De Raad voor de Kinderbescherming Zuidoost Nederland vraagt daarom aandacht voor dit onderwerp. In het verleden lag de nadruk bij de aanpak van schoolverzuim te veel op het handhaven van leerplichtregels via het strafrecht. Het criminaliseren van verzuim kan echter ongewenste gevolgen hebben. In de huidige aanpak is meer aandacht voor vroeger signaleren en vrijwillige hulp. Onderwijsmanager Willeke Rijkers, leerplichtambtenaar Marc Geurts en Daphne Heidenrijk van de Raad voor de Kinderbescherming zetten zich hiervoor in. Zij pleiten voor meer preventie en vrijwillige zorg, waardoor strafmaatregelen worden vermeden. Schoolverzuim remt de ontwikkeling van kinderen. Dit is een serieus risico dat vraagt om een alerte en adequate aanpak. Onderwijsmanager Willeke Rijkers, leerplichtambtenaar Marc Geurts en Daphne Heidenrijk van de Raad voor de Kinderbescherming zetten zich hiervoor in. Zij pleiten voor meer vrijwillige zorg, waardoor strafmaatregelen worden vermeden. Lees in dit interview ‘Samenwerking Interview schoolverzuim’ hoe ze hier in de praktijk invulling aan geven.

Lees verder via

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.