05:39
22 april 2024

Expired: Arts mag jihadist alleen bij hoge uitzondering aangeven bij politie

Als een arts vermoedt dat een patiënt jihadist is, dan mag hij hem toch niet aangeven bij de politie. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen mag de arts zijn beroepsgeheim doorbreken, staat in een nieuwe richtlijn van Artsenfederatie KNMG.

Duitse artsen die horen dat een patiënt plannen heeft voor een misdrijf moeten de mogelijkheid krijgen de autoriteiten daarover tijdig in te lichten. Versoepeling van het medisch beroepsgeheim – de zwijgplicht van zorgverleners – is een van de maatregelen die de Duitse minister Thomas de Maizière van Binnenlandse Zaken oppert als reactie op de recente aanslagen in zijn land.

In Duitsland worden artsen mogelijk verplicht om elk signaal van jihadisme te melden. Daarop besloot de KNMG Nederlandse artsen duidelijkheid te verschaffen.

Dreigend gevaar

Als een patiënt zijn arts vertelt dat hij van plan is om zich in het buitenland aan te sluiten bij een terreurorganisatie als IS, dan is het ‘dreigend gevaar’ niet groot genoeg om het beroepsgeheim voor te doorbreken, vindt de KNMG. “Dat is hooguit anders als de betrokkene dreigt kinderen of anderen tegen hun zin daar naartoe te ontvoeren.”

De federatie is bang dat patiënten niet meer naar een arts gaan of niet meer alles vertellen wat er speelt als de arts daarmee naar de politie zou stappen. “Dat is onwenselijk en gevaarlijk voor de patiënt en voor de samenleving als geheel.” Ook vindt de KNMG dat artsen geen verlengstuk moeten worden van justitie.

In de Nederlandse wet staat dat artsen hun beroepsgeheim alleen in uitzonderlijke gevallen en onder strenge voorwaarden mogen doorbreken. Een dokter mag bijvoorbeeld niets zeggen over een misdaad die al plaats heeft gevonden, ook niet als dat zou helpen om de misdaad op te lossen. Alleen als er toekomstig gevaar dreigt, mag de arts daar iets over zeggen. Dan gaat het bijvoorbeeld over een vermoeden dat een patiënt een aanslag wil plegen

Lees verder via

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *