07:09
24 mei 2022

Drugs verhandelen via internet – Nederland wereldwijd koploper in online drugshandel

Drugs verhandelen via internet – Nederland wereldwijd koploper in online drugshandel

Het Europees Drugsrapport 2016 waarschuwt voor nieuwe gezondheidsrisico’s door veranderingen in het drugsaanbod. Drugs worden steeds sterker en er verschijnen in rap tempo nieuwe soorten. Internet verandert de handel ingrijpend.

Het aanbod van drugs in Europa is breder dan ooit, stellen onderzoekers van het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) vast in het Europees Drugsrapport 2016 [wodc]. Dat rapport bevat een actueel overzicht van drugsgebruik, drugsgerelateerde problemen en drugsmarkten in Europa. Het rapport toont aan dat het drugsprobleem in Europa steeds complexer wordt. Stimulerende middelen, nieuwe stoffen die uitwerking hebben op de psyche, misbruik van geneesmiddelen en problematisch cannabisgebruik, rukken op. Daarbij zijn sommige problemen uit het verleden nog steeds actueel.

Het verhandelen van drugs via internet komt steeds meer aan de orde in rechtszaken, media en politiek. Het valt te verwachten dat dit in de toekomst alleen maar zal toenemen. De kennis- en informatiepositie van het departement en de betrokken diensten is echter vrij beperkt. Dit onderzoek dient een actueel beeld van de drugshandel op internet te geven. Het betreft de aard (welke drugs wordt door wie op welke plekken verhandeld?) en omvang (hoeveel wordt er verhandeld?) van de handel. Tevens inventariseert en beschouwt het onderzoek de mogelijkheden en aanknopingspunten voor de opsporing van drugshandel op internet. Het gaat specifiek in op het deel van de online drugshandel waar Nederland op enige wijze bij betrokken is. Waar nodig en mogelijk kunnen bevindingen over Nederland echter worden afgezet tegen de mondiale drugshandel via internet. Het gaat om zowel de handel op het open internet als op het zgn. Dark Web (het deel van het internet dat opzettelijk verborgen is voor zoekmachines en alleen met speciale software te benaderen is).

Lees verder via

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.