12:22
19 augustus 2022

Dringende oproep ggz branche- en cliëntenorganisatie aan minister: Los oplopend tekort aan ggz-personeel duurzaam op

Dringende oproep ggz branche- en cliëntenorganisatie aan minister: Los oplopend tekort aan ggz-personeel duurzaam op

Een verder oplopend tekort aan arbeidskrachten in de ggz dwingt de minister om de uitvoering en aansturing van de ggz onder de loep te nemen. Dat schrijven MIND en de Nederlandse ggz in een brief aan de Tweede Kamer. Door de instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten in de ggz te verbeteren, zal de zorg beter beschikbaar en uitvoerbaar worden. Daarnaast is samenwerking met andere domeinen noodzakelijk om de schaarse capaciteit van zorgprofessionals in te zetten voor cliënten die deze het hardst nodig hebben. Om het zorgstelsel om te buigen naar een gezondheidsstelsel, zal het nieuwe Integraal Zorgakkoord dan ook breder moeten insteken dan enkel de curatieve zorg.

Op 6 juli vindt het commissiedebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg plaats. Er is nu al een tekort van 4.200 arbeidskrachten in de ggz. In 2031 zal dat aantal oplopen tot 9.300 werknemers (de jeugdzorg-branche is hierbij zelfs nog buiten beschouwing gelaten).

Lees verder via sociaalweb.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.