04:38
19 april 2021

Doorzoekingen in internationaal onderzoek naar mestfraude

Doorzoekingen in internationaal onderzoek naar mestfraude

Nederlandse en Belgische opsporingsdiensten hebben op donderdag 11 februari doorzoekingen verricht in Nederland en België. Dat gebeurde in een gezamenlijk onderzoek naar vermoedelijke georganiseerde, grensoverschrijdende mestfraude. In Nederland hebben de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie 8 locaties in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Utrecht doorzocht. Daarbij is o.a. administratie in beslag genomen voor verder onderzoek. Ook is er beslag gelegd op banktegoeden, onroerend goed en voertuigen.

Door informatie uit afzonderlijke strafrechtelijke onderzoeken in Nederland en België is het vermoeden ontstaan dat een aantal faciliterende bedrijven in deze twee landen samenwerkt bij fraude met meststoffen. Wanneer veehouders meer meststoffen produceren dan zij op hun eigen land mogen gebruiken, moeten zij het overschot afvoeren naar mestverwerkers of naar akkerbouwers die nog ruimte hebben om mest uit te rijden. Daarvoor moeten veehouders kosten maken. De verdachte intermediairs, vervoerders en verwerkers manipuleren vermoedelijk administratie en verplichte mestmonsters. Zo krijgt mest op papier een andere bestemming dan in werkelijkheid. Daarmee wordt veel geld verdiend.

Subsidiefraude
Een manier om mest te verwerken is co-vergisting. In co-vergisters wordt biogas of warmte opgewekt door een mengsel van dierlijke mest en andere producten te vergisten. Het restproduct kan in een aantal gevallen worden gebruikt voor bemesting. Uit het onderzoek blijkt dat er vermoedelijk opzettelijk niet toegestane producten zijn gebruikt door een Nederlandse co-vergister. Ook is vermoedelijk een onjuiste administratie van aangevoerde en verwerkte mest bijgehouden. Daardoor heeft dit mestverwerkende bedrijf mogelijk onterecht subsidie ontvangen van de Nederlandse overheid.

Lees verder via politie.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *