02:05
29 september 2023

Expired: Doorstromers Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang

Expired: Doorstromers Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang

Zelfstandig gaan wonen van bewoners uit Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang kent veel struikelblokken. Hoe krijg je een woning in een gespannen woningmarkt? Wie regelt dat de voorwaarden voor een huurwoning niet een onneembare drempel wordt? Wie ziet toe op naleving van afspraken tussen zorgaanbieders en woningcorporaties?

Platform31 sprak in 7 gebieden vertegenwoordigers van gemeenten, GGZ-zorgaanbieders en woningcorporaties. Aanleiding voor de studie was de noodklok die de brancheorganisaties luidden: De doorstroming vanuit Beschermd wonen naar de sociale huurmarkt stokt door te weinig woningen.

Op de vraag, is er een tekort aan betaalbare sociale huurwoningen voor doorstromers, volgt een palet aan antwoorden. Ten eerste blijkt de vraag van doorstromers niet precies in beeld. Inzicht in aantallen helpt om te kunnen sturen, dus de meeste gemeenten zijn bezig om een systeem van registratie en monitoring te ontwikkelen. Ten tweede blijken de knoppen verschillend te zijn waaraan een gemeente kan draaien. In de gespannen woningmarkten is het voor iedereen moeilijk om een sociale huurwoning te krijgen, en is een aparte contingent-afspraak voor de doorstromer van belang om stagnatie in het Beschermd wonen te voorkomen. In andere gebieden zijn er voldoende sociale huurwoningen, maar is de prijs te hoog voor deze groep en komen doorstromers er niet voor in aanmerking. De lage huurprijs heeft verder tot gevolg dat doorstromers op een kluitje in de sociaal zwakkere wijken terecht komen en daarmee niet de gewenste woonomgeving krijgen.

Lees verder via Platform31 – Doorstromers Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *