07:45
23 januari 2022

Domeindoorbrekend werken aan leefbaarheid en veiligheid

Domeindoorbrekend werken aan leefbaarheid en veiligheid

Interview met Bert van Delden, plaatsvervangend directeur-generaal ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In het interbestuurlijk programma ‘Leefbaarheid en Veiligheid’ zijn de afgelopen jaren stappen gezet naar meer rijksbetrokkenheid in stedelijke vernieuwingsgebieden. Binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vormt Bert van Delden dé schakel tussen die gebieden en de rijksoverheid. Platform31 spreekt met hem over de veranderingen in de rol van het Rijk in de brede gebiedsgerichte aanpak en de uitdagingen voor de toekomst.

Hoe zou u de huidige brede gebiedsgerichte aanpakken willen definiëren?

“Ze zijn integraal, vanuit burgers geredeneerd, gebiedsspecifiek en langjarig. Vanuit departementen in Den Haag wordt vooral generiek beleid gemaakt dat thematisch is ingestoken, zoals zorg of onderwijs, of is gericht op bepaalde doelgroepen. Het beleid is zelden gebiedsspecifiek. In toenemende mate zijn er opnieuw aanleidingen voor het Rijk om zich ook integraal tot bepaalde gebieden te verhouden.”

Lees verder via platform31.nl

Leren over een Integrale Gebiedsgerichte Aanpak? Kom naar de 2-daagse HCB Cursus die start op 22 juni bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs in Den Haag.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

18 + 18 =