03:57
29 mei 2022

Dolle ideeën en het evidence beest Delinquente jongeren

Dolle ideeën en het evidence beest Delinquente jongeren

In de aanpak van delinquente jongeren ontstond in de laatste decennia van de vorige eeuw een steeds bredere waaier aan maatregelen. Naast detentie en behandeling kwam er ruimte voor werkstraffen, leerstraffen, overlevingstochten, werkkampen. Tot voor kort was er amper behoefte aan bewijs of deze aanpakken ook werkten. Pas tegen de eeuwwisseling ontstond twijfel over de effectiviteit van sommige interventie- en preventie-projecten. Sindsdien heeft dit geresulteerd in een snel toenemende behoefte aan bewijs, cijfers, uitkomsten die wijzen op effectiviteit.

Inmiddels geldt evidence based als een must om erkenning te krijgen en dus financiering voor een interventie. Dat wil allerminst zeggen dat er nu een goede en gemakkelijke balans bestaat tussen creatieve ideeën en evidence en tussen wetenschap en beleid. Sommigen voelen zich zo gefrustreerd door de rigiditeit van het zoeken naar hard bewijs dat ze spreken van het ‘evidence beest’. Toch zien we dat het in vele praktijken nog steeds allerminst ontbreekt aan wilde ideeën en onrijpe creativiteit.

Lees verder via blog.pedagogiek – Dolle ideeën en het evidence beest  Aanpak Delinquente jongeren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.