10:57
03 december 2022

Expired: Digitaal project maakt heling fietsen moeilijker

VLISSINGEN – Het project ‘Stop Heling Fietsen in Zeeland’ is vorige week officieel uitgerold. De afgelopen weken draaide er op Walcheren een pilot waarbij Richard Moerland, hoofdagent van de Politie Walcheren, een grote rol heeft gespeeld. Het doel van het systeem is om het moeilijker te maken voor helers hun goederen te verkopen.

“Voorheen werd er op papier al informatie over fietsen vastgelegd in een inkoopregister, maar heel veel winkels deden dat niet”, legt agent Richard Moerland uit. “Daarnaast werd er in dit oude inkoopregister veel minder informatie opgeschreven.” Het vastleggen op papier was verouderd en dus kwam er een digitaal systeem, het Digitaal Opkopers Register (DOR). “Het voordeel van dit landelijke systeem is dat er nu één plek is waar alle informatie is opgeslagen. Hierdoor heb je de mogelijkheid om op naam te zoeken en bijvoorbeeld op framenummers.’’

IJzerboeren
In Walcheren zijn ze nu ongeveer zes maanden bezig met het DOR, te beginnen met fietsen. ‘’Uiteindelijk is het streven dat ook juweliers en bijvoorbeeld oud ijzerboeren dit systeem gaan gebruiken bij de koop en verkoop van goederen. Daarnaast is het de bedoeling dat niet alleen ondernemers gebruik maken van het online register, maar iedereen die in- en verkoopt.” Ook mensen die thuis een paar fietsen per jaar opknappen en verkopen zouden gebruik moeten maken van dit register. “Per 1 januari zal het daarom ook een verplichting worden om het DOR te gebruiken’’, vertelt Richard Moerland.
Het uiteindelijke doel van de politie is om dit systeem ook in de Benelux uit te dragen, of zelfs nog verder dan de Benelux. ‘’De interesse van andere landen is er al, alleen is het in verband met andere wet-en regelgeving lastiger om het ook hier uit te werken.‘’

Burger
Het is, naast het gebruik van het register door de politie en handelaren, ook van belang dat de burgers opletten. Bij een gekochte fiets of ander goed, is het belangrijk om de papieren hiervan te bewaren samen met het (frame)nummer. Daarnaast kan bij de koop van tweedehandsgoederen gebruik gemaakt worden van een ‘Stop Heling’-app. Hierbij kan zelf gecontroleerd worden aan de hand van een (frame)nummer of het tweedehands item gestolen is. ‘’De burger is zelf ook verantwoordelijk om heling tegen te gaan.’’

Gestolen fietsen
Op dit moment wordt het register ook al in de andere delen van Zeeland gebruikt. Er zijn hierdoor al vier fietsen als gestolen uitgekomen in het register. Daarnaast zijn er veel gedeeltelijke hits, wat inhoudt dat een deel van het framenummer overeenkwam met verschillende goederen.
‘Ik heb één keer te maken gehad met een gestolen fiets”, vertelt Alex van der Walle, eigenaar van Rijwielshop Vlissingen. “Die had ik voor een eerlijke prijs gekocht bij een betrouwbare fietsenzaak. Na het invoeren van het framenummer in het register, vonden ze bij de politie een hit. Vervolgens kwamen agenten langs met de mededeling dat de fiets gestolen is geweest.’’ De politie probeert bij dit soort situaties uit te zoeken waar de fiets vandaan kwam om uiteindelijk de heler te vinden. De koper van het gestolen goed kan, met bewijs dat het goed op een eerlijke manier is gekocht, de directe en indirecte schade verhalen via stichting Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA).

Meer informatie
Het is al verplicht om op papier een register bij te houden van fietsen die je koopt en verkoopt. Met dit nieuwe systeem is dit veel beter te controleren. ‘’De papieren versie werd niet gecontroleerd, ja een keer per vier, vijf jaar”, zegt Van der Walle. Ondernemers die zich hier niet aan houden krijgen een waarschuwing. Uiteindelijk kan dit uitlopen naar een proces-verbaal of zelfs sluiting van de zaak.

Bron: Internetbode

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.