08:49
10 mei 2021

‘Deze gemeenten lukte het wél om de jeugdhulp te veranderen zonder dat het financieel uit de hand liep’

‘Deze gemeenten lukte het wél om de jeugdhulp te veranderen zonder dat het financieel uit de hand liep’

Onderzoek naar transformatie jeugdhulp in vijf gemeenten

Op 1 januari 2015 ging de nieuwe Jeugdwet in en daarmee werd de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp overgeheveld van de provincie naar de gemeenten. De belangrijkste gedachte achter deze verandering was dat de jeugdhulp dichtbij de gezinnen moest worden georganiseerd. Minder verkokering, meer preventief werken en integrale hulp aan gezinnen volgens één gezin, één plan, één regisseur, was het uitgangspunt.

Inmiddels zijn we zes jaar verder en is steeds duidelijker geworden dat de transformatie van de jeugdhulp geen eenvoudige opgave is. Het bieden van effectieve, tijdige en samenhangende ondersteuning aan jeugdigen en hun gezin is op lokaal en regionaal niveau nog lang niet altijd gerealiseerd. Het jeugdhulpsysteem lijkt niet eenvoudiger geworden en veel gemeenten hebben forse financiële tekorten. Sommige gemeenten slagen er desalniettemin in om een goed, overzichtelijk en betaalbaar jeugdhulpstelsel in te richten.

Lees verder via verwey-jonker.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

elf − 2 =