08:17
18 augustus 2022

Deelnemers in hun dagelijkse praktijk aan de slag met toolbox uit college Elke Devroe ‘Effectief beleid formuleren en uitvoeren’

Deelnemers in hun dagelijkse praktijk aan de slag met toolbox uit college Elke Devroe ‘Effectief beleid formuleren en uitvoeren’

Op 9 maart 2017 verzorgde Dr. Elke Devroe het 2e college in de collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur’ van het Haags Congres Bureau.

Na een eerste blok over haar nieuwe boek ‘Policing European metropolises’ waarbij onderzoek naar de beleidsagenda  22 Europese steden werd voorgesteld kregen de deelnemers, afkomstig uit gemeenten, vervoersbedrijven en politie en variërend van burgemeester tot commissaris en van senior beleidsmedewerker tot stadsmarshall of manager, een opdracht om in tweetallen beleidsmaatregelen te typeren aan de hand van de innovatieve  “diagnostisch toolbox” uit het boek. Deze toolbox werd ontworpen met behulp van criminologische en politicologische theorieën en geeft alle mogelijke beleidsmaatregelen een plaats in 5 verschillende “regimes”.

Na een eerste vertaalslag van de theorie naar de praktijk bleek de toolbox voor de deelnemers een uiterst handig instrument en een goede ‘praatplaat’ om veiligheidsmaatregelen in hun samenhang (of het ontbreken daarvan) te categoriseren en om rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de diverse veiligheidspartners bij de uitvoering van die maatregelen tegen het licht te houden. En vooral ook om met elkaar te onderzoeken welk type maatregelen nog ontbreken in de dagdagelijkse beleidspraktijk. Elke Devroe pleitte voor het inzetten van een evenwichtige mix van zachte (sociale) en harde (repressieve) maatregelen.

De kracht van de toolbox zit hem vooral in het bespreekbaar maken en met elkaar komen tot die evenwichtige mix bij formuleren van beleid en uitvoering.

Tijdens het slotcollege in de reeks, op 6 april, krijg ik van Bet-ina Zeldenthuis (Hoofd Stafbureau Sociale Veiligheid, GVB) en van Jerrel Denijn (Stadsmarshall, Gemeente Zoetermeer) te horen dat ze actief aan de slag zijn gegaan met Devroe ’s toolbox in hun praktijk!

Vervolgens hebben we Elke Devroe bereid gevonden om afgelopen woensdag met enkele deelnemers een tweede sessie te organiseren op de universiteit.

De belangrijkste kansen en aandachtspunten in de praktijk tot nog toe zijn:

Kansen

  1. De toolbox is een uitstekend instrument om het gesprek met veiligheidspartners aan te gaan
  2. De toolbox is goed te vertalen naar verschillende praktische contexten
  3. De toolbox is een dynamisch hulpmiddel; het kan zich uitbreiden en aangevuld worden door nader onderzoek
  4. De toolbox vertrekt van wat er wel kan, maar biedt openheid om aan te vullen
  5. De toolbox geeft nieuwe inzichten, bevordert een integrale aanpak en zet aan tot innovatie

Aandachtspunten

  1. Het proces van invoering, begeleiding en borging vraagt veel aandacht
  2. Alle deelnemers dienen voldoende gehoord te worden (wensen, belangen, bedoelingen), dus een goede (neutrale) facilitator is noodzakelijk
  3. Om tot een zinvol resultaat te komen moet je eerst zelf investeren in goed beleid en een goede uitvoering, je eigen rol oppakken. Dan mag je ook iets van de ander verwachten
  4. Partners moeten elkaar voldoende vertrouwen
  5. Het mandaat van de gesprekspartners is belangrijk; is eenieder gebonden aan de afspraken?

Interessant en leerzaam zijn de verschillen tussen België en Nederland. Zo wordt in België het mandaat vooraf schriftelijk vastgelegd; de professional die meedoet aan het gesprek is gemandateerd door zijn leidinggevende. Daar kunnen wij, Nederlandse professionals, nog wat van leren! Tegelijkertijd is het dus zeer belangrijk aandacht te schenken aan verschillende organisatieculturen bij het werken met de toolbox, ook binnen 1 land, regio of gemeente.

Tenslotte: Ik had al begrepen dat de deelnemers de colleges van Elke Devroe, Hans Boutellier en Ira Helsloot zeer goed hebben gewaardeerd. Maar het mooiste compliment is natuurlijk te mogen ervaren dat deelnemers de geboden theoretische achtergronden, inzichten en tools echt weten te vertalen naar hun dagelijkse praktijk.

Zeer veel dank aan alle deelnemers en sprekers dus nogmaals, en in het bijzonder aan Elke Devroe, Jerrel Denijn en Bet-ina Zeldenthuis.

Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau

 

Dr. Elke Devroe (criminologe) is thans Stafmedewerker –expert Algemeen Beleid decanaat
Faculteit Mens en Welzijn, Hogeschool Gent en daarvoor universitair hoofddocent bij het Institute of Security and Global Affairs, Universiteit Leiden. Haar joint PHD ‘A swelling culture of control’ (VU Amsterdam – Universiteit Gent) toetst het theoretisch raamwerk van D. Garlands ‘A culture of control’ (2001) met de aanpak van kleine criminaliteit en overlast in de continentale setting van Nederland en België werd uitgegeven bij Maklu (2012). Ze publiceerde vooral over dispositieven van sociale controle in grootstedelijke internationale context en over publieke politie. Ze bouwde afdelingen ‘Research and Development’ uit binnen zowel de Ministeries Binnenlandse Zaken als Justitie in Brussel. Ze doceert momenteel ‘reseach design’ en ‘governance in of crime and social disorder’ in de master Crisis and Security Management.

In hun nieuwe boek Policing European Metropolises vergelijken criminologen Elke Devroe (universiteit Leiden), Adam Edwards (universiteit Cardiff en Paul Ponsaers (UGent) de agendasetting  in 22 Europese steden, van Antwerpen en Brussel tot Londen en Parijs.

De collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur’ van het Haags Congres Bureau wordt in het najaar weer gegeven; hou de website www.haagscongresbureau.nl in de gaten voor de datums van de nieuwe reeks!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.