03:28
09 december 2022

Decentralisaties bedreigen democratie, professionaliteit en solidariteit

Decentralisaties bedreigen democratie, professionaliteit en solidariteit

Drie jaar decentralisaties in het sociale domein brachten ons nabijheid van en maatwerk in de zorg. Maar het bracht ook een tekort aan professionaliteit, democratie en solidariteit, en onterecht een leidende rol voor het povere beleidsideaal van zelfredzaamheid, betogen Evelien Tonkens en Jan Willem Duyvendak op basis van het vandaag verschenen boek De verhuizing van de verzorgingsstaat.

Vijf jaar nadat de koning de participatiesamenleving uitriep maken we in ons vandaag verschenen boek De verhuizing van de verzorgingsstaat de balans op. Het boek kwam tot voort uit ons vierjarig onderzoek naar de interacties tussen hulpverleners en cliënten in deze decentralisaties. Eerst het goede nieuws. Cliënten blijken tevreden over en hebben waardering voor de fysieke nabijheid van professionals in de nieuwe wijkteams.

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.