04:37
22 september 2023

Beleid in de praktijk Toezicht Sociaal Domein

Verandering in de sector zorg & welzijn: een korte terugblik op de decentralisatie. Wat was nu de bedoeling? Jarenlang werd er gepleit voor ontschotting en versimpeling van procedures. Zorg en welzijn moest ‘meedoen’ beter faciliteren, waarbij ketenzorg en één plan, één regisseur het credo werd. Uiteindelijk kwam in 2014 de decentralisatie op gang die gemeenten in staat moest stellen het op eigen (slimme) manier te regelen en de zorgverzekeraar en het zorgkantoor op hun eigen zorgdomeinen konden focussen.

Nu de decentralisatie sociaal domein voltooid is, lijkt de bureaucratie sterk toegenomen te zijn, zijn er meer schotten in de financiering gekomen en de budgetten fors gekrompen, dit terwijl de vraag naar zorg en ondersteuning door cliënten en burgers om gezonder en gelukkiger te leven juist gestegen is.

Lees verder via

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *