05:44
30 september 2022

Decentralisatie en democratische vertegenwoordiging – aandacht voor kwetsbaren in de gemeente – Nabij is beter

Decentralisatie en democratische vertegenwoordiging – aandacht voor kwetsbaren in de gemeente – Nabij is beter

Gemeentebesturen en hun ambtenaren moeten zich afvragen welke vertegenwoordigers actief zijn binnen hun gemeente en wie de stem van cliënten en patiënten in het gemeentelijk beleid kunnen laten horen.Die aanbeveling staat in het rapport Decentralisatie en democratische vertegenwoordiging dat onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden in opdracht van het ministerie van BZK hebben geschreven. Het is de weerslag van een onderzoek naar democratische vertegenwoordiging in het sociale domein in twee gemeenten.
De decentralisaties in het sociaal domein dienen ertoe om op lokaal niveau zo efficiënt mogelijk maatwerk te leveren aan cliënten en patiënten. Daarnaast moeten zij de democratische betrokkenheid van burgers vergroten. Het is daarom van belang dat burgers zich kunnen laten horen in de gemeentelijke besluitvorming over het sociale beleid.Het is echter bekend dat juist de kwetsbare groepen die te maken hebben met decentralisaties in het sociaal domein weinig van zich laten horen in democratische fora. Deze ongelijkheid in participatie hoeft volgens de onderzoekers geen probleem te vormen. Dan moeten niet-participerende burgers wel worden vertegenwoordigd door anderen via de weg van vertegenwoordiging.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.