10:32
16 oktober 2021

Debat initiatiefvoorstel Wet open overheid (Woo)

Debat initiatiefvoorstel Wet open overheid (Woo)

De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 28 september met de Tweede Kamerleden Snels (GroenLinks) en Sneller (D66) en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamer Wet open overheid (Woo). De Kamer stemt dinsdag 5 oktober over het wetsvoorstel, een wijzigingsvoorstel (novelle) en twee ingediende moties.

Het wetsvoorstel heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken in het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt ingetrokken als de Woo wordt aangenomen. Om deze doelen te bereiken verankert het voorstel de toegang tot publieke informatie als recht van burgers. Daarnaast wordt de actieve openbaarheid versterkt door het verplicht stellen van openbaarmaking uit eigen beweging van bepaalde categorieën informatie. De initiatiefnemers dienden begin 2019 een novelle tot wijziging van het initiatiefvoorstel in. De novelle is begin 2021 aangenomen door de Tweede Kamer. Met deze wijzigingswet zijn onduidelijkheden in de Woo verhelderd, is een aantal inhoudelijke wijzigingen voorgesteld en een aantal technische verbeteringen geformuleerd.

Lees verder via eerstekamer.nl

Meer leren over als overheidsjurist over de Omgevingswet, Aanbestedingswet en Woo? Kom naar de HCB Seminarreeks ‘Juridische Update 2021’ die start op 12 november bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs en wordt georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 + 3 =