07:46
25 juli 2021

De Wet open overheid: The story continues

De Wet open overheid: The story continues

In verschillende blogs werd al aandacht besteed aan de Wet open overheid, de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur. Al enige tijd was er geen aanleiding om een blog te wijden aan die wet. De Eerste Kamer had de behandeling immers aangehouden nu rapporten waren verschenen dat de wet nogal wat uitvoeringsproblemen – met aanzienlijke kosten – met zich zou brengen. Toch sprak Rutte III met enkele woorden in het regeerakkoord over de Woo. Er zou worden gesproken door het kabinet met de initiatiefnemers van de wet.

Dat gesprek heeft resultaat gehad. Recent verscheen een brief van de initiatiefnemers dat de Woo wel degelijk toekomst lijkt te hebben. In die brief wordt een wijzigingswetsvoorstel aangekondigd dat dit najaar aanhangig gemaakt wordt bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel zal bepalingen bevatten die moeten leiden tot verduidelijkingen en verbeteringen. Dit alles teneinde de hoge uitvoeringskosten, waarover ABDTOP al had gesproken in haar rapportages en waarover de Eerste Kamer ook wel de nodige vragen had, te voorkomen zonder dat een ‘open overheid’ in het geding komt.

Lees verder via tenholternoordam.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

19 + 13 =