05:34
21 mei 2024

De Vreedzame Wijk Een praktische gids voor een samenhangend opvoedklimaat in de wijk

De Vreedzame Wijk Een praktische gids voor een samenhangend opvoedklimaat in de wijk

Met elke nieuwe generatie geven we de maatschappij van de toekomst vorm. Dus is het zaak goed na te denken over de vraag ‘waartoe voeden we op?’ In veel basisscholen wordt het programma van De Vreedzame School gebruikt om kinderen te leren wat het betekent om op te groeien in een democratische samenleving. Ze leren daarmee conflicten vreedzaam op te lossen, meningsverschillen te overbruggen, open te staan voor verschillen en zich verantwoordelijkheid te voelen voor de gemeenschap. Kinderen krijgen een stem, mogen meepraten over zaken die hen aangaan, maar leren ook op een verantwoorde wijze met die stem om te gaan.

Kinderen leren echter niet alleen op school, ze worden eigenlijk overal ‘opgevoed’ en gevormd. De aanpak van De Vreedzame Wijk versterkt dat proces van de vorming van democratische burgers. Door in alle pedagogische contexten – thuis, in de speeltuin, op de kinderopvang, de voorschool, de voetbalclub, het buurthuis, de bibliotheek, enzovoort – de principes van De Vreedzame School centraal te stellen in de pedagogische benadering ontstaat er een samenhangend opvoedklimaat in een wijk. En dat, zo weten we uit onderzoek, is een belangrijke succesfactor voor gezond opgroeien van kinderen en jongeren.

Bestellen bij: SWPBook

Auteur: Leo Pauw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *