04:18
02 oktober 2022

De schijnveiligheid van een kantoor

De schijnveiligheid van een kantoor

“Wij zitten alleen maar binnen achter ons bureau, dus wij hebben geen veiligheids- en gezondheidsrisico’s.” Achter ons bureau voelen we ons veilig; bouwvakkers kunnen vallen of iets op hun hoofd krijgen, maar zolang iedereen z’n veters goed strikt, lijkt kantoorwerk toch heel veilig? Helaas: de belangrijkste, groeiende factor bij ziekteverzuim treft ook (of juist) kantoorwerk: psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Oorzaken verzuim kantoren
Van achter ons bureau hebben we maar matig zicht op de gevaren die boven ons hoofd hangen. Naast de meer zichtbare belasting die kan leiden tot ziekteverzuim, zoals beeldschermwerk en langdurig zitten, blijkt werken onder hoge druk, agressie van klanten en discriminatie een groter probleem dan je zou willen. Psychische aandoeningen vormen de meest voorkomende beroepsziekte. (monitorarbeid)

Risico’s op kantoor:
• 24% van de mensen in administratieve beroepen ervaart hoge tijdsdruk (monitorarbeid);
• Maar liefst een derde van het (deels) werkgerelateerde ziekteverzuim hangt samen met PSA (Factsheet PSA);
• TNO berekende dat de kosten voor doorbetaling van werkgerelateerd verzuim voor 58% voor rekening van PSA komt (Arbobalans 2014).

Opgebrand
Als er geen maatregelen worden genomen, kan PSA leiden tot een burn-out. Mensen met een burn-out blijven gemiddeld ruim een half jaar thuis! Inmiddels is er veel bekend over werkstress en de mogelijkheden om dit te voorkomen. Dus het is tijd dat ook kantoren de risico’s die er zijn onder ogen zien en maatregelen nemen. Zo moeilijk is het niet…

Aandacht voor de risico’s
Recent is een handige, gratis tool op de markt gekomen waarmee je op een gemakkelijke en gestructureerde manier de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in een kantoor in kaart brengt: de Algemene Kantoren-RI&E van Steunpunt RI&E (rie.nl). In deze online risico-inventarisatie en –evaluatie wordt ingegaan op de specifieke risico’s op een kantoor, zoals  binnenklimaat (schadelijke effecten van printers) en gezond beeldschermwerk. Daarnaast is er dus veel aandacht voor psychosociale arbeidsrisico’s, zoals werkdruk en agressie. Met deze RI&E maak je een concreet Plan van Aanpak om alle risico’s in de kantooromgeving te verminderen.

Aan de slag: Algemene Kantoren-RI&E
Ook handig: WerkdrukWegWijzer

Bron: RIE.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.