12:20
26 juni 2022

De samenwerking in het jeugddomein begint bij de kinderen en hun ouders

De samenwerking in het jeugddomein begint bij de kinderen en hun ouders

“Waarom luistert er niemand naar me als ik duidelijk uitleg dat ik echt niet bij mijn moeder kan wonen?” Op het spreekuur van de Rotterdamse kinderombudsman vertelt een 16-jarig meisje over de mishandeling door haar moeder. Ze vindt dat de betrokken jeugdhulpverleners niet naar haar luisteren. Die praten over terugkeer naar huis, terwijl zij dat absoluut niet wil. Na interventie van de kinderombudsman bij de desbetreffende organisaties, wordt haar verhaal wel serieus genomen en kan ze toch bij een familielid gaan wonen. Dit voorbeeld illustreert hoe belangrijk het is dat er goed naar kinderen en jongeren wordt geluisterd en dat hun verhaal ook écht serieus wordt genomen.

Het recht om gehoord te worden over beslissingen die het kind aangaan is een van de basisbeginselen uit het Kinderrechtenverdrag. Dit recht stond ook centraal in het onderzoek van de gemeentelijke kinderombudsman naar de toepassing van drang in de jeugdhulp en het Rotterdamse Jeugdbeschermingsplein.

Lees verder via sociaalweb.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.