10:30
04 oktober 2022

De rol van RIE in de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit

Nederland veiliger maken is een van de doelstellingen van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor 2015. De geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit is daarbij als topprioriteit benoemd. Het ondermijnende karakter van georganiseerde criminaliteit schuilt in de verwevenheid die tussen boven- en onderwereld ontstaat doordat de onderwereld gebruik maakt van legale voorzieningen.

Voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit wordt gebruik gemaakt van de infrastructuur van de Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s). Met dit onderzoek wil de Inspectie inzichtelijk maken welke mogelijkheden de samenwerking tussen de partners in RIEC-verband biedt om ondermijnende criminaliteit bestuurlijk en geïntegreerd aan te pakken en in hoeverre deze mogelijkheden worden benut.Lees verder via Ministerie V&J:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.