10:24
25 maart 2023

‘De Provincie en de burger: Een spannend avontuur? Monitoring en evaluatie pilots Burgerparticipatie’,

In de afgelopen jaren is de aandacht voor burgerparticipatie bij de provincies gegroeid. Steeds meer projecten maken gebruik van burgerparticipatie om het beleid en de wensen van burgers beter op elkaar af te stemmen. Dit past in de participatiesamenleving, waarin de overheid burgers actief stimuleert om mee te denken over de ontwikkeling van beleid en deel te nemen aan de uitvoering daarvan.

Aangezien burgerparticipatie op provinciaal niveau een relatief nieuwe ontwikkeling is in Nederland, is hierover vrijwel geen literatuur beschikbaar. Ook buiten de landsgrenzen is er weinig onderzoek verricht naar burgerparticipatie bij het middenbestuur (deelstaten in Duitsland, departementen in Frankrijk, counties in Engeland), terwijl dit ook daar steeds meer vorm krijgt. De meeste literatuur over burgerparticipatie in Europa richt zich op het gemeentelijke bestuursniveau, waar dit al langere tijd in ontwikkeling is.

De taken en de context van provincies en gemeenten verschillen echter aanzienlijk, zoals blijkt uit ons onderzoek bij de Provincie Noord-Holland. Zes relevante verschillen springen in het oog.

Lees verder via Sociale Vraagstukken – De Provincie en de burger: Een spannend avontuur?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *