09:47
21 juni 2024

‘De problematiek van probleemwijken is niet met alleen stenen op te lossen’

‘De problematiek van probleemwijken is niet met alleen stenen op te lossen’

Ruud van den Boom maakt zich zorgen. Niet over de recente fusie van woningstichting Brabantse Waard met twee andere woningcorporaties in het West-Brabantse plattelandsgebied tot Woonkwartier, maar over de nieuwe Woningwet. Die wet bepaalt dat corporaties sociale huurwoningen alleen nog mogen toewijzen aan huishoudens met een inkomen lager dan 33.000 euro. “Dat gaat tot problemen leiden”, waarschuwt hij. Traditioneel konden corporaties een brede groep huisvesten waardoor er divers samengestelde wijken ontstonden waar bewoners zich aan elkaar konden optrekken. “Het is goed voor een wijk als er ook buren zijn die iedere ochtend naar hun werk gaan. Maar nu we alleen nog de echte onderkant mogen huisvesten, ontstaan er eenzijdig samengestelde wijken waar het risico bestaat op een neerwaartse spiraal. Wat je dan krijgt, is burgerzelfbestuur, in de zin van bedreiging en misdaad. Hier misschien niet, maar wel in kwetsbare wijken in de grote steden.” Dat gebeurt niet van de ene op de andere dag. De corporatiesector is een soort mammoettanker; doordat de doorstroom erg laag is, duurt het tijden voordat een andere manier van toewijzing leidt tot een andere samenstelling van de wijken. “Misschien komen we er pas in 2030 achter dat we in 2015 de verkeerde afslag hebben genomen.”

Lees verder via Sprank – ‘De problematiek van probleemwijken is niet met alleen stenen op te lossen’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *