08:04
28 juni 2022

De preventieve werking van sociaal werk

In de afgelopen jaren is het sociaal domein flink veranderd. Inwoners worden zoveel mogelijk  ondersteund vanuit de ‘nuldelijn’, vanuit het ‘voorveld’, en de eigen kracht van inwoners wordt vergroot. De manier van werken is ‘gekanteld’. Veel tijd en energie is gaan zitten in het opzetten van sociale wijkteams, het ontwikkelen van nieuwe vormen van dienstverlening en het stimuleren van het collectief. Dat sociaal werk een wezenlijke bijdrage kan leveren aan deze transformatie blijkt uit het onderzoeksproject van 9 organisaties uit de Thematranche Welzijn van het programma In voor zorg!.

Om aan het eind van de Thematranche uitspraken te kunnen doen over wat de verandertrajecten hebben opgeleverd, zijn bij de start de volgende gemeenschappelijke doelen opgesteld:

  • Het vergroten van de zelfredzaamheid van bewoners
  • Het vergroten van de burgerinzet en verbondenheid
  • Dure zorg voorkomen (middels preventie en substitutie (=vervanging) van zorg door welzijn, meer doen met minder middelen).

Lees verder via InVoorZorg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.