08:29
23 mei 2024

De onderzoeken van de kenniswerkplaats Veiligheid en veerkracht op een rij

De onderzoeken van de kenniswerkplaats Veiligheid en veerkracht op een rij

VERBONDENHEID IN SUPERDIVERS OUDE NOORDEN

Wat bindt burgers nog anno 2017? Vooral in dynamische wijken in de grote steden is het zoeken naar verbinding een flinke klus: de dynamiek, vluchtigheid en veelvormigheid van grootstedelijk samenleven maakt verbinding immers weinig tastbaar en daarmee ook regelmatig problematisch. Dit gemis wordt ook zichtbaar te midden van de dynamiek in het Oude Noorden van Rotterdam. Een eerder onderzoek naar de achtergronden van een toegenomen beleving van onveiligheid in deze veelkleurige wijk wees uit dat de buurtbewoners hun omgeving als anoniem en verscheiden beschouwen. Het doel van dit onderzoek is om meer grip te krijgen op toch ook nog wel aanwezige gevoelens van verbondenheid tussen buurtbewoners in het Oude Noorden en daarmee te zoeken naar mogelijkheden om deze gevoelens te versterken en onveiligheidsbeleving te verminderen.

Onze centrale vraag luidt:
Welke uitleg geven buurtbewoners in het Oude Noorden zelf aan gevoelens van verbondenheid in hun buurt en hoe kunnen deze gevoelens op realistische wijze worden bestendigd of verbeterd om de veiligheidsbeleving in de buurt te verbeteren?

Lees verder voor meer onderzoeksprojecten via fsw.vu.nl

Meer leren van de VU-onderzoekers prof. dr. Hans Boutellier, dr. Ronald van Steden en mr. dr. Marc Schuilenburg? Kom vanaf 31 januari naar de HCB Colleges Veiligheid, recht en bestuur. Verder met prof. dr. Ira Helsloot (Radboud Universiteit Nijmegen) en Dr. Elke Devroe (Universiteit Leiden).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *