04:10
02 oktober 2022

De nieuwe werkelijkheid: werken aan vitale wijken

Meer dan ooit ligt het initiatief voor het onderhouden en (her)ontwikkelen van stedelijke gebieden bij gemeenten, burgers, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Platform31 neemt deze Nieuwe Werkelijkheid vanuit verschillende invalshoeken onder de loep. De bevindingen presenteren we in drie online magazines. In dit tweede themanummer gaan we dieper in op de aanpak van kwetsbare wijken. Hoe kunnen steden hun wijken vitaal maken én houden? Na twintig jaar grotestedenbeleid moeten de steden op eigen kracht werken aan leefbare wijken. De afgelopen jaren ging de leefbaarheid in verschillende kwetsbare wijken achteruit, zo blijkt uit het Platform31-onderzoek Kwetsbare wijken in beeld. Door de economische crisis, de ingezakte woningmarkt, de versobering van de verzorgingsstaat en veranderd rijksbeleid was er de afgelopen jaren minder aandacht voor kwetsbare wijken.

Lees hier het online magazine ‘Werken aan vitale wijken‘ en via de site van Platform31

Bron: LPB

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.