05:42
18 januari 2022

De menselijke maat nader beschouwd

De menselijke maat nader beschouwd

‘Elke organisatie en toezichthouder moet een plan maken hoe de menselijke maat weer voorop moet komen te staan.’ Dat was een van de voorstellen deze week van Mark Rutte om het vertrouwen van de burger in de overheid terug te winnen. De premier baseerde zich daarvoor expliciet op het denkwerk van econoom Marcel Canoy en psycholoog Sandra van Dijk. De twee wetenschappers werken hieronder hun idee nader uit.

De menselijke maat is nu definitief doorgedrongen tot de top in De Haag nu de premier deze zo ruimhartig heeft omarmd. Maar de term is bepaald niet nieuw. De menselijke maat sluit aan bij een trage maar gestage maatschappelijke trend naar maatwerk.

Goed luisteren is de eerste laag van de menselijke maat
Maatwerk lijkt een vanzelfsprekend begrip maar is gelaagd. De eerste laag bestaat uit goed luisteren. De psycholoog Carl Rogers lanceerde al zeventig jaar geleden zijn ‘mensgerichte’ benadering waarin hij een krachtig therapeutisch effect liet zien van ‘zich gehoord voelen’. De kunst van het luisteren is geworteld in allerlei trends in de gezondheidszorg en het sociale domein met termen als cliëntgerichtheid, zelfmanagement en waardegedreven zorg.

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Meer leren over ‘next level toezicht’ van Theodor Kockelkoren, Inspecteur-generaal der Mijnen, Staatstoezicht op de Mijnen, Meike Bokhorst, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, Paul van Dijk, consultant op het gebied van toezicht en Prof. dr. Caelesta Braun, Hoogleraar Public Governance and Civil Society, Universiteit Leiden? Doe 17 mei mee met het HCB Seminar Toezicht in Transitie 2021 – Trends in Toezicht & Tips voor het nieuwe kabinet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

drie × 2 =