04:29
12 juli 2024

De meerwaarde van cultuursensitief werken in jeugdteams

De meerwaarde van cultuursensitief werken in jeugdteams

Hoe kunnen jeugdteams en sociale wijkteams hun werkwijze zo goed mogen laten aansluiten op de problemen van gezinnen waar huiselijk geweld en psychische problematiek voorkomen (Nederlandse gezinnen en gezinnen met een migratieachtergrond)? Het Verwey-Jonker Instituut heeft hier onderzoek naar gedaan door te kijken naar de werkwijze van jeugdteam Pelders- en Hoornseveld, Poelenburg in Zaandam. Dit jeugdteam probeert om alleen door te verwijzen naar specialistische GGZ als dat echt nodig is. De betrokken hulpverleners doen dit door de drempel naar hulp laag te houden, cultuursensitief te werken en door GGZ-hulpverleners vanuit het jeugdteam psychologische en psychiatrische hulp te laten bieden aan kinderen én hun ouders.

Lees verder via

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *