03:16
08 augustus 2022

De lokroep van smart city/smart region – toespraak voor de provincieraad

In mijn jaarlijkse toespraak voor de provincieraad ging ik dit jaar dieper in op de digitale technologieën en wat die nu en in de toekomst kunnen betekenen voor de lokale besturen en voor de bevolking. Nieuwe ontwikkelingen halen dagelijks het nieuws met innovatieve toepassingen van sensoren en supersnel internet, met allerlei apps, maar ook met aspecten rond veiligheid van data en privacy.

Digitale transformatie biedt kansen voor lokale besturen

Ik ben ervan overtuigd dat ook voor lokale besturen de digitale transformatie heel wat kansen biedt en dat Vlaams-Brabant hierbij een stimulerende sleutelrol kan spelen. Het concept van een ‘smart city’ of een ‘smart region’ klink als een lokroep waar niet aan te weerstaan valt. Slimme steden en regio’s zetten digitale technologie in om hun beleid te onderbouwen en dragen bij aan een meer menselijke en leefbare maatschappij.

Iedereen smart

Lokale besturen kunnen niet anders dan meegaan in de evolutie richting ‘smart’. Maar dat roept ook vele vragen op. Welke basisinfrastructuur moeten lokale overheden uitrollen om de digitale transformatie te ondersteunen? Hoe kan digitale innovatie bijdragen aan de onderbouwing van beleidskeuzes en hoe kunnen we ICT inzetten om beter onze beleidsdoelen te halen? Hoe onderscheiden we in de brede waaier van mogelijkheden het kaf van het koren? Wat zijn de aandachtspunten?

Technologie zorgt voor menselijke en leefbare samenleving

Digitale technologie is een fantastisch hulpmiddel zolang deze verstandig gebruikt wordt en we alle mogelijkheden en trucjes ervan niet als speeltjes zien. We moeten hierbij steeds het doel voor ogen houden: een menselijke en leefbare maatschappij. Er bestaan al verschillende voorbeelden van hoe digitale platformen en technieken hieraan kunnen bijdragen.

Als we Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) doordacht inzetten kunnen we werk maken van een beter beleid op volgende beleidsdomeinen :

  • maatschappelijke veiligheid
  • mobiliteit
  • zorg
  • klimaat
  • wonen
  • participatie
  • kleinhandel

Sluipverkeer vermijden deden we in Kortenberg dankzij floating car data. Ook in de medische zorg bieden technologische nieuwigheden kansen: met MiDIAGNOSTICS, ontwikkeld door IMEC in samenwerking met The John Hopkins University kan je met één druppel bloed snel een waaier van medische gegevens analyseren via de smartphone of tablet.

Provincie streekmotor van digitale samenwerking

Om min of meer het overzicht te behouden over wat er allemaal mogelijk is en om een strategie uit te zetten is expertise nodig die het gemeentelijk niveau overstijgt. Vlaams-Brabant heeft vele troeven om zich goed te positioneren in de race naar smart. In onze provincie beschikken we over performante deskundigheid en getalenteerde mensen. Daarnaast kunnen we een beroep doen op sterke kennisinstellingen en spitsbedrijven, vernieuwende verenigingen of dienstencentra die hun rol kunnen spelen.

Samenwerkingsverband voor een vooruitstrevende smart region

Die ongelooflijke kracht en rijkdom aan talent wil ik ten volle ondersteunen. Daarom moeten we met de steden en gemeenten, met de provincie en met de andere besturen uit Vlaams-Brabant een samenwerkingsverband opzetten. Dat zou voldoende expertise, beleidsinzicht en financiële middelen moeten bijeenbrengen om gewapend te zijn in de wedloop naar een ontwikkeling als ‘smart city’ of ‘smart region’. Zo kunnen we als provincie Vlaams-Brabant aansluiting zoeken bij de ambities van andere vooruitstrevende steden en regio’s.

Meer informatie

Lees de volledige toespraak van de provinciegouverneur

Bron: gouverneurvlaamsbrabant.be

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.