10:25
21 juni 2021

De leidinggevende in het onderwijs als regisseur

De leidinggevende in het onderwijs als regisseur

Leiding geven aan leren
Om ons denken over schoolleiders en onderwijsdirecteuren wat minder eenzijdig gericht te laten zijn op het bedrijfskundige model wordt aansluiting gezocht bij het functioneren van regisseurs (toneel, film, muziek, bouwen, voetbal). Dit leidt tot activiteiten en kenmerken die de grootste gemeenschappelijke deler vormen van deze regisseurs.

Centraal staan steeds:

verhalen (visies);
eigenaarschap;
professionalisering;
teambuilding;
gedeeld leiderschap;
samenhang.

Deze kenmerken sluiten goed aan bij een nieuwe opvatting over schoolleiderschap: leiding geven aan leren. Hierin wordt door de schoolleiding niet alleen het leren van leerlingen / studenten centraal gesteld, maar ook dat van docenten, teams en de organisatie als geheel.

Inleiding
Wat kan ons denken over het management en leiderschap in en van onderwijs-organisaties leren van een vergelijking met een regisseur?

In dit denken over management en leiderschap in onderwijs staat traditioneel vaak impliciet of expliciet het business model centraal (zie ook de Ronde, 2012). Dan gaat het over:

missie en visie;
planning;
strategie;
bedrijfsresultaten behalen;
winst maken;
kwaliteitszorg en –controle, enz.

Het economisch denken in termen van geld, middelen resultaten e.d. staat hierdoor centraal. In bepaalde perioden van de geschiedenis was dit misschien hard nodig om de schoolleiding meer resultaatgericht te leren denken en werken.

In andere perioden van de geschiedenis (zoals de huidige) en meer in het algemeen in organisaties waar veel professionals werken is dit misschien wel niet zo’n goed model, of in ieder geval niet het enige model. Het levert met name geen aandacht op voor thema’s als:

professionele ruimte;
eigenaarschap;
professionalisering;
uitblinken;
samenwerken, e.d.

Lees verder via wij-leren.nl

De auteur van dit artikel, Robert-Jan Simons, sprak vorig jaar op de Nationale Directeurendag Kinderopvang en Basisonderwijs 2018 van het Haags Congres Bureau.

Meer leren? Kom 20 november naar ‘De Nationale Directeurendag Kinderopvang en Basisonderwijs 2019 – Groeien in Leiderschap’ in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Georganiseerd door het Haags Congres Bureau i.s.m. Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.

Tekening: www.komtotdekern.com Copyright tekening: Haags Congres Bureau

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

9 + 15 =