01:14
23 juni 2021

De kinderopvang is beter af zonder private equityfondsen

De kinderopvang is beter af zonder private equityfondsen

Op 4 mei plaatsten we onderstaand opiniestuk in KinderopvangTotaal, waarin we waarschuwen voor een te groot vertrouwen op het kapitaal dat de kinderopvangsector instroomt dankzij grote, soms buitenlandse, private equityfondsen. Laten we alert zijn op de consequentie!

In antwoorden op Kamervragen van Eppo Bruins (ChristenUnie) en Peter Kwint (SP) hebben de Staatssecretarissen Van Ark (SZW) en Keijzer (Economische Zaken) een lans gebroken voor investeringen van private equity in de kinderopvang. ‘Investeringen hebben altijd een belangrijke bijdrage geleverd bij het vooruitbrengen van de sector’, stellen de bewindsvrouwen. Hiermee lijkt te worden gesteld dat de kinderopvang private equityfondsen nodig heeft om kwaliteitsinvesteringen te doen. Maar alle Nederlandse kinderopvangorganisaties investeren in de opvang – al dan niet in samenwerking met een bank – en moeten zorgen voor een gezonde, op continuïteit gerichte bedrijfsvoering.

Wat is de prijs van private equity?
De antwoorden op de vragen van de Kamerleden benoemen de voordelen van investeringen. Niet onlogisch, want of het nu om private of publieke sectoren gaat en of het nu draait om het starten of tot bloei laten komen van organisaties: er is altijd geld nodig om te kunnen opereren. Het feit dat er geld binnenkomt hoeft ook niet het grootste punt van zorg te zijn: waar critici mee zitten zijn de vóórwaarden van die investeringen. Private equity verwacht uiteraard een flinke vergoeding over het geïnvesteerde geld. Naast de kapitaalinvestering moet een hoog en zeker rendement over een bepaalde periode worden uitgekeerd. Dat geld (extra vermogenskosten en kosten van betaalde goodwill) zien we liever binnen de kinderopvang blijven; dan kan het immers opnieuw geïnvesteerd worden, ten gunste van de kwaliteit die we nastreven. En geld dat wordt uitgekeerd aan deze investeerders komt ergens vandaan. Wie betaalt dat eigenlijk?

Lees verder via maatschappelijkekinderopvang.nl

Meer leren over de kwaliteit van kinderopvang? Kom 8 mei naar het Nieuwspoort Seminar ‘Checklist Kinderopvang’ georganiseerd door het Haags Congres Bureau en met Yvette Vervoort (Buro8020), Josette Hoex (NJi) en Wilma van Esch (Projectcentrum Jonge Kind).

Meer leren als IKC, basisschool of kinderopvangorganisatie over de AVG 1 jaar na invoering van de wet? Kom 24 mei naar het HCB Seminar ‘AVG-Proof na 1 jaar – Voor kinderopvang, basisschool en IKC’ georganiseerd door het Haags Congres Bureau en met Ard Jan Dunnik (Coupry), Ina Brouwer (Borg Advocaten) en Marius van Rijswijk (Verdonck, Klooster & Associates)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

elf + 15 =