07:35
29 januari 2023

De Jonge stelt Omgevingswet half jaar uit

De Jonge stelt Omgevingswet half jaar uit

Op aandringen van de provincies wordt de invoering van de Omgevingswet met een half jaar uitgesteld tot 1 juli 2023.

Minister De Jonge schuift de invoering van de Omgevingswet met een half jaar op. Hij negeert met dit vijfde uitstel het advies van het Adviescollege ICT-Toetsing dat bij nieuw uitstel een fundamentele herbezinning op het digitale stelsel aanraadde.

Duidelijkheid
Voor die laatste optie schrijft De Jonge in een Kamerbrief ‘ geen steun bij de medeoverheden en het bedrijfsleven’ te hebben gehoord. ‘Wel hoor ik nadrukkelijk de roep om duidelijkheid over de definitieve datum.’ Die moet de noodzakelijke versnelling tot stand brengen. ‘De druk van de datum van inwerkingtreding heeft er mede toe geleid dat overheden grote stappen voorwaarts hebben gezet.’

Lees verder via binnenlandsbestuur.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *